دانلود افزونه Convert Rials to Toman in the plugin edd